Adresa: Josipa Komparea 5, 10430 Samobor
Telefon: 01 / 3362 – 055  
                01 / 3362 – 382
Fax: 01 / 3374 – 262
Mobitel: 095 / 600 – 1021

Žiro – račun: 2403009 – 1120000034
IBAN: HR8924030091120000034
OIB: 96868703349

Osobe za kontakt:
Justina Krstić – Zajc, tumač i prevoditelj hrvatskog znakovnog jezika: justina.krstic@gmail.com
Sonja Stjepić, tumač i prevoditelj hrvatskog znakovnog jezika: uginsamobor@gmail.com

 
 

 

Odgovori