24/09/2017 Uncategorized 0

 

Međunarodni tjedan (Dan) gluhih obilježava se u cijelom svijetu svake godine posljednjeg tjedna u rujnu. Cilj obilježavanja Međunarodnog tjedna gluhih je podizanje svijesti javnosti o specifičnim problemima i potrebama gluhih osoba, što je jedna od temeljnih pretpostavki za poboljšanje njihova položaja u društvu i kvalitete života. Posljedica senzibilizacije javnosti bila bi upoznavanje i pronalaženje načina za rješavanje te specifične problematike. Provedene aktivnosti rezultirat će i boljom educiranošću gluhih osoba o sredstvima koja su korisna za njihovu bolju i jednostavniju komunikaciju, čime je omogućena integracija u širu društvenu zajednicu i poboljšana kvaliteta života te populacije. Organizacije širom svijeta različitim aktivnostima i kampanjama nastoje privući pažnju javnosti na probleme s kojima se suočavaju gluhe osobe. Taj tjedan također podiže solidarnost među samim gluhim osobama i njihovim pomagačima te se koristi za stimuliranje većih napora u promicanju prava gluhih osoba širom svijeta na boljem obrazovanju i većem zapošljavanju.

Svjetska federacija gluhih (WFD) je međunarodna nevladina organizacija koja predstavlja oko 70 milijuna gluhih osoba širom svijeta. Procjenjuje se da više od 80% od 70 milijuna gluhih osoba živi u zemljama u razvoju, gdje su vlasti rijetko upoznate s njihovim potrebama i željama. Svjetska federacija gluhih (WFD) započela je obilježavanje Međunarodnog dana gluhih još 1958. godine, a Međunarodni tjedan gluhih utemeljen je odlukom na II. Svjetskom kongresu gluhih u Zagrebu. Priznata od Ujedinjenih naroda (UN) kao i njihove organizacije, WFD blisko surađuje s UN-a i njegovim različitim agencijama u promicanju ljudskih prava gluhih osoba u skladu s načelima i ciljevima Povelje UN-a, Univerzalnom deklaracijom o ljudskim pravima i drugim općim aktima i preporukama UN-a i njegovih specijaliziranih agencija. Kada je potrebno, WFD primjenjuje posebne pravne ili upravne mjere kako bi osigurala gluhim osobama mogućnost da u svakoj zemlji imaju pravo na očuvanje vlastitog znakovnog jezika, svoje organizacije te kulturne i druge aktivnosti. Prioriteti za gluhe osobe u zemljama u razvoju su prava na znakovni jezik te ostvarenje jednakih mogućnosti u svim sferama života, uključujući pristup obrazovanju i informacijama. 

Hrvatski sabor izglasao je Zakon o hrvatskom znakovnom jeziku i ostalim sustavima komunikacije gluhih i gluho slijepih osoba u Republici Hrvatskoj (NN 82/15). Zakonom se propisuje pravo na korištenje, informiranje i obrazovanje na hrvatskom znakovnom jeziku i ostalim sustavima komunikacija koji odgovaraju individualnim potrebama svim gluhim, gluho slijepim osobama, kao i drugim osobama s komunikacijskim teškoćama kod kojih je zbog funkcionalnih oštećenja komunikacija govorom otežana ili ne postoji. Svrha provedbe navedenog je izjednačavanje mogućnosti pristupa socijalnom, ekonomskom i kulturnom okruženju te omogućavanje ravnopravnog ostvarivanja svih ljudskih prava i temeljnih sloboda.

U Subotu, 23. rujna 2017. smo se družili povodom našeg 19. rođendana i Međunarodnog tjedna gluhih. Održan je i sastanak Izvršnog odbora, Sjednica Skupštine i neformalno druženje do jutarnjih sati. 

Posebno se želimo zahvaliti ovim putem svima koji su nam omogućili da se ovako lijepo provedemo;

  • Pekarnici “Noć i Dan”
  • Pekarnici “Nikl” iz Samobora
  •  Santiny hotel & restaurant iz Svete Nedelje

Pogledajte kako nam je bilo nakon uređenja prostorija  albumu slika;

Međunarodni tjedan gluhih