Udruga gluhih i nagluhih Zagrebačke županije – Samobor je dragovoljna, nestranačka i neprofitna udruga s humanitarnim ciljevima, koja okuplja sve osobe oštećena sluha (gluhe, nagluhe i gluhoslijepe) kao i roditelje djece i mladeži, koja nemaju ili imaju ograničenu radnu sposobnost na području Zagrebačke županije, u jedinstvenu zajednicu sa svrhom promicanja kvalitetnijeg života osoba oštećena sluha u ostvarivanju i zaštiti njihovih pojedinačnih i zajedničkih interesa, a područja djelovanja Udruge su: zaštita i promicanje ljudskih prava, socijalna djelatnost, zaštita zdravlja, doprinos razvoju demokratske političke kulture i međunarodna suradnja.​


CILJEVI I  DJELATNOST  UDRUGE

Udruga je osnovana s ciljem da:

– okuplja sve osobe oštećena sluha, te roditelje djece i mladeži, koja nemaju ili imaju ograničenu radnu sposobnost, radi ostvarivanja i promicanja kvalitetnijeg života u zaštiti njihovih pojedinačnih i zajedničkih interesa.

 

Djelatnost Udruge kojima se ostvaruju ciljevi su da će:

– pratiti promjene i informirati svoje članstvo o pravima iz sustava socijalne, mirovinske i zdravstvene skrbi, te pomagati u ostvarivanju istih;

– obavještavati nadležne ustanove i državne organe o postojanju pojedinih problema gluhih i nagluhih osoba gdje je potrebna pomoć šire društvene zajednice i predlagati mjere za njihovo rješavanje;

– u suradnji sa Hrvatskim savezom gluhih i nagluhih organizirano djelovati na prevladavanju komunikacijskih barijera koje se javljaju u svakodnevnom životu i radu gluhih i nagluhih osoba;

– neposredno organizirati u vlastitim okvirima i u suradnji sa drugim invalidskim organizacijama društveni život svojih članova, prosvjetnih kulturno-umjetničkih, rekreativnih i drugih društvenih aktivnosti;

– voditi evidenciju o članstvu, imovini i financijskim sredstvima Udruge;

– upoznati javnost o svom radu i aktivnostima;

– predlagati nadležnim lokalnim organima vlasti i institucijama izmjene i dopune

postojećih i donošenje novih propisa i mjera, kojima se uređuje bolji položaj osoba oštećena sluha;

– organizirati i obavljati informativnu i izdavačku djelatnost, tiskanje informativnih, stručnih i promidžbenih izdanja, časopisa i biltena za članstvo i javnost;

– razmatrati i rješavati i druga pitanja od zajedničkog interesa za gluhe i nagluhe

– Udruga sukladno ciljevima djeluje na području demokratske političke kulture, ljudskih prava, međunarodne suradnje, socijalne djelatnosti i zaštite zdravlja

 

Gospodarska djelatnost koju Udruga obavlja:

– prodaja vlastitih proizvoda sukladno zakonu

Odgovori