1998.
22.rujna u Samoboru službeno je osnovana Udruga gluhih Samobora i Svete Nedelje zahvaljujući inicijativi dvadesetak osoba oštećena sluha iz Samobora. Sjedište se nalazilo na adresi Perkovčeva 29, Samobor kod gospodina Stanislava Urbasa, jedan od poznatijih samoborskih obrtnika i svakako među istaknutijim gluhim obrtnicima. Gospodin Urbas je ustupio tada svoj mali ured za potrebe rada Udruge i okupljanja članova. Za nastanak Udruge zaslužni su osnivači; Petar Grgić (predsjednik), Mladen Krstić, Jadranka Krstić, Stanislav Urbas, Ruža Urbas, Stanislav Sito, Ivica Mišić, Vlatka Kovačić i Marijan Garašić.


1999.
5. svibnja udruga gluhih Samobora i Svete Nedelje dobiva na korištenje prostor od grada Samobora na adresi Josipa Komparea 5, Samobor. Maleni prostor od dvadesetak kvadrata omogućio je Udruzi bolje uvjete za rad i provođenje aktivnosti. Mjesto predsjednika napušta dotadašnji predsjednik gospodin Petar Grgić ,a njegovo mjesto preuzima gospodin Mladen Krstić. Iste godine unutar Udruge osniva se i Športsko društvo gluhih Samobora i Svete Nedelje zaduženo za djelovanje na području rekreacije pod vodstvom predsjednika Stanislava Sito.


2001.
Udruga počinje raditi na raznim projektima i programima te na razvoju aktivnosti za članove. Mjesto predsjednika napušta gospodin Mladen Krstić te na njegovu poziciju dolazi gospođa Jadranka Krstić. Iste godine krenula su i prva zapošljavanja Administrativnog tajnika koji je svakodnevno bio podrška članovima u ostvarivanju njihovih prava i u suzbijanju komunikacijskih barijera.


2007.
Zahvaljujući napornom radu Udruga je počela širiti područje svojeg djelovanja zbog sve većeg broja članova pa tako postaje glavno sjedište za Zagrebačku županiju na temelju odluke Hrvatskog saveza gluhih i nagluhih.
17. siječnja Udruga mijenja svoj naziv u Udruga gluhih i nagluhih Zagrebačke županije – Samobor i dalje pod vodstvom gospođe Jadranke Krstić.
Iste godine izlazi prvi broj „Beethoven“-a, službenog glasila Udruge gluhih i nagluhih Zagrebačke županije – Samobor.


2009.
Udruga konačno dobiva veći prostor za svoje članove zahvaljujući Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi u suradnji sa gradom Samoborom. Postojeći prostor se proširio te se time udvostručila postojeća kvadratura. Širenjem prostora javili su se razni donatori koji su obogatili prostor i novom opremom što je omogućilo bolji i kvalitetniji rad udruge kao i obrazovanje članova.


2016.
Danas,  udruga djeluje već 18 godina te se svojim radom uspjela izboriti za mnoga prava gluhih i nagluhih osoba.
Trenutno udruga ima zaposleno pet osoba, dva službena tumača i prevoditelja hrvatskog znakovnog jezika, dva osobna asistenta, te koordinatora volontera. Osim službeno zaposlenih osoba Udruga ima nekoliko volontera od kojih dva volontiraju na dnevnoj bazi i na taj način  doprinose jačanju kapaciteta udruge.
Broj članova se od samog osnutka postepeno povećavao te danas broji gotovo tristotinjak članova.


Osnovne aktivnosti i programi Udruge su:
• Ostvarivanje i promicanje kvalitetnijeg života osoba oštećena sluha u zaštiti njihovih pojedinačnih i zajedničkih interesa
• Razvoj svih oblika društvenog života u sustavu društvene brige za osobe oštećena sluha na području Samobora i zagrebačke županije, kako bi oni, na njim odgovarajući način, ostvarili svoja prava i izvršili svoje obveze
• Bolja informiranost nadležnih ustanova i državnih organa o postojanju pojedinih problema gluhih osoba
• Poduzimanje mjera za rješavanje pojedinih problema osoba oštećena sluha
• Prevladavanje komunikacijskih barijera
• Neposredno organiziran društveni život članova udruge
• Bolja informiranost članstva
• Sudjelovanje članova u prosvjetnim i kulturno- umjetničkim aktivnostima
• Sudjelovanje članova u rekreativnim aktivnostima
• Uključivanje osoba oštećena sluha u život lokalne zajednice
• Uvođenje sustavne edukacije članova na razini primarne zdravstvene zaštite
• Uvođenje programa za uključivanje djece i mladeži, koja nemaju ili imaju djelomičnu radnu sposobnost u izvannastavne športske i društvene aktivnosti
• Poticanje volonterskog rada kao nadopunu profesionalnom timu
• Razvoj profesionalne rehabilitacije, zapošljavanja i rada s osobama oštećena sluha
• Osiguravanje pristupačnosti u sustavu znanosti, obrazovanja i športa i uvođenje elemenata informacijske podrške za gluhe u osnovnim i srednjim školama te sportskim objektima
• Redefiniranje kriterija i naziva prava na osobnu invalidninu i prava na doplatak za pomoć i njegu
• Poticanje i osnaživanje rada savjetovališta
• Osmišljavanje javnih djelovanja za obilježavanje datuma koji su vezani uz promicanje ljudskih prava i unaprijeđenje položaja osoba s invaliditetom

Odgovori