Predstavnik podružnice: Ivona Mlakar

Zamjenik predstavnice podružnice: Nikša Perić

Adresa: *privremeno – Josipa Komparea 5, 10430 Samobor

Vrijeme: svaki petak od 18 – 20 sati